Csengetési rend
Időszak Óra
08:00 - 09:40Főoktatás
10:00 - 10:453. óra
11:00 - 11:454. óra
12:00 - 12:455. óra
13:10 - 13:556. óra
14:00 - 14:557. óra


Napraforgó Waldorf Iskola-Bemutatkozó kisflim

Október 2015
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kérdések és válaszok

Miben különbözik a Waldorf iskola a többi iskolától ?

A Waldorf iskola egy olyan alternatív oktatási intézmény, amely Rudolf Steiner pedagógiai elvein alapszik. Iskolánk ennek szellemében a gyermekek és fiatalok életkori sajátosságait tartja szem előtt és teret ad az egészséges személyiség fejlődésnek. A Waldorf iskolában a gyermekek szorongásmentes, biztonságos közegben tanulnak, amely arra ösztönzi őket, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő képességeket. Lehetőségük nyílik arra, hogy harmonikus személyiségekké váljanak, akik a gyorsan változó világban is könnyedén megállják a helyüket. Éppen ezért a világon mindenhol egyre népszerűbbek és keresettebbek a Waldorf iskolák.

Igaz, hogy többnyire tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mennek Waldorf-iskolába?


Ez egyáltalán nem igaz. A „problémás“ gyermekek jelentkezésekor az osztálytanítók az egész osztályközösség érdekeit mérlegelve döntenek a felvételről. Nincs eltérés az állami iskolákhoz képest a különböző adottságú gyermekek arányát tekintve.

Miért jó a szülőknek, a családnak a Waldorf iskola?

A Waldorf iskolai közösség alapját a családok képezik. A szülők aktív résztvevői lehetnek gyermekük iskolás éveinek. Jelenlétük és részvételük jó hatással van a gyermekekre. A családi kötelékek mélyülnek és erősödnek az évek során, annak köszönhetően, hogy szülőnek és gyereknek számtalan lehetősége van közös tevékenységekre. A szülők itt személyes, tartalmas és informatív kapcsolatot ápolhatnak a tanítókkal és a szülőtársakkal.

Mi lesz a Waldorf-iskolában végzett diákokkal? Hogyan állják meg helyüket az életben?

A több mint nyolcvan éve működő Waldorf iskolákból kikerülő diákok kimondottan sikeresek a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb szakmákban. Az egyetemek és főiskolák nagyra becsülik a Waldorfból érkező diákokat, mert intellektuális képességeik, kreativitásuk, folyamatokban való gondolkodásuk, csoportmunkára való készségük, probléma megoldó és logikai készségük is kimagasló, átlagon felüli.

Mi ösztönzi a gyerekeket a tanulásra?

Mivel a Waldorf pedagógia a gyermek életkori sajátosságait veszi alapul, az érdeklődés felkeltése a tanultak átélésén keresztül sokkal egyszerűbb és eredményesebb mint az bármely retorzió fenyegetettségének árnyékában lenne.

Mi az osztálytanító szerepe?

Az osztálytanító a gyerekeket nyolc éven keresztül kíséri, a tanítás első két órájában, az úgynevezett főoktatásban o tanítja az egyes tantárgyakat – epochális rendszerben. A 8 év alatt mély ismereteket kap tanítványairól, így sokkal több segítséget adhat nekik egyéni fejlődésük útján.. Állandó jelenlétével biztosítja nekik az állandóságot , biztonságot és igazi közösség létrejöttét tudja elősegíteni.

Mit jelent az epochális tanítás?


Az epocha görögül korszakot jelent. A Waldorf iskolában a tanítás első két órájában több héten keresztül egy tantárggyal foglalkoznak a diákok, így sokkal mélyebb kapcsolatot alakítanak ki az egyes területekkel. Az epochális oktatás célja a tárgyi tudás mellett a világ jelenségeinek és történéseinek élményszintű megragadása. Amit örömmel és átéléssel tanulnak: megmarad.

Mi a helyzet a nyelvtanulással?

Első osztálytól két nyelvet, angolt és németet tanulnak, mindkettőt heti két órában. Az első években szóbeliségen - mondókák, dalok, versek, - szókincsfejlesztésen alapuló nyelvoktatáson vesznek részt a diákok, amely az anyanyelv elsajátításához hasonlít. Ezt követően válik az írásbeliség a nyelvtanulás részévé.

Milyen tantárgyak vannak az iskolában?

Nagy hangsúlyt fektetünk a zenei műveltségre, a gyerekek első osztálytól kezdve furulyáznak. Később különórák keretében lehetőségük van más hangszereken is játszani, részt vehetnek az iskolai zenekarban. A szakórákon és a két idegen nyelven kívül van még testnevelés, festés, zene, tánc, kézművesség, euritmia, ami egy speciális mozgásművészet, ahol beszéd és zenei hangokat jelenítenek meg mozdulatokon keresztül.

Hogy viszonyul a Waldorf-iskola a természettudományokhoz és a számítógép –használathoz?

A természettudományok egyenlő súllyal vannak jelen a Waldorf oktatásban. A számítógépet is a helyén kezelik: nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a virtuális valóság ismeretét megelőzze a természet világának ismerete. A Waldorf pedagógia alapvető törekvése, hogy emberközpontú értékrendszerét összehangolja a jelen kor követelményeivel.

Mi a helyzet a vallással?

A Waldorf iskola egyetlen felekezethez sem kötődik. Iskolánkban megünnepeljük a keresztény ünnepeket - advent, húsvét-, emellett fontosnak tartjuk az univerzalitást, törekszünk arra, hogy a gyermekek megismerjék a világ vallásait, hagyományait.

Van e napközi?

Igen, iskolánkban délután 4 óráig napközit biztosítunk a gyerekeknek.

Miből tartja fenn magát az iskola?

Iskolánk állami normatívából, szülői befizetésekből és pályázati forrásokból gazdálkodik. A szülői befizetés összege magába foglalja az oktatást, a napközit és délutáni fakultatív programokat. (sportkör, drámakör). Az iskolát fenntartó alapítvány kuratóriuma dönt az esetleges szociális támogatásokról.

A kérdésekhez és válaszokhoz a Nyíregyházi Waldorf Iskola honlapjáról merítettünk ihletet. Köszönet érte!